• Home
  • เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะเบสท์ ฟอร์คลิฟท์ เซอร์วิส แอนด์ พาร์ท จำกัด

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ รับซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ และ อุปกรณ์ขนย้ายทุกชนิด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

  • เรามีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง
  • รถโฟล์คลิฟท์ทุกคัน ผ่านการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน
  • รถทุกคันเรารับประกันนาน 6 เดือน
  • พนักงานผ่านการอบรมการขับขี่รถโฟล์คลฟท์ทุกคน
    มีใบอนุญาติขับขี่

ใช้บริการ โพล์คลิฟท์ ของเราดีอย่างไร

ทีมงานคุณภาพ

ทีมงามบุคลากรด้านการขาย ทีมงานช่างซ่อมบำรุง พร้อมด้วยคุณภาพและประสบการณ์ในการทำงาน

รับประกันสินค้าทุกชิ้น

สินค้าและบริการ มีใบ Certificate จากโรงงาน รับประกันนาน 6 เดือน – 1 ปี

บริการดีกว่าดีที่สุด

เพราะงานของลูกค้าสำคัญที่สุด เราจึงเตรียมบริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเรายังใส่ใจในทุกรายละเอียด

ใบ certificate

พนักงานขับรถของเรา ผ่านการฝึกอบรมขับขี่รถโฟล์คลฟท์อย่างปลอดภัย และได้รับใบ certificate จึงมั่นใจได้กับความเชี่ยวชาญของคนขับทุกคน

ใบรับประกันสินค้าจากโรงงาน

กิจกรรมบริษัท

อบรมการสื่อสารในองค์กร ทัศนคติเชิงบวก Growth Mindset

ทำบุญประจำปี

ทำบุญกฐิน ออกโรงทานประจำปี

นำเที่ยวประจำปี